Skip to Store Area:

0 minta
Összesen: 0,00 Ft

Szerződési feltételek

 

1. Általános

A www.wallgraphics.hu weblap üzemeltetője és a tervek kizárólagos tulajdonosa a MAD Design Kft.

MAD Design Kft.
1173 Budapest, Bujákhida u 56.
Adószám: 12516818-2-42
Bankszámlaszám: 12011739-00349752-00100007
 

2. Szerződéskötés

A kitöltött megrendelési lap interneten való elküldésével az ügyfél egy kötött ajánlatot tesz egy vételi ill. egy szállítói szerződés megkötésére. Az ajánlat elfogadása esetén az eladó e-mailben visszaigazolja az ügyfélnek a megrendelést.
 

3. Szállítás

A szállítás egy az eladó által választott szállítón keresztül történik. A szállítás díját az ügyfélnek kell állnia, melynek mértéke a rendelt mennyiségtől függően változhat. Az aktuális szállítási költségeket megtalálja a www.wallgraphics.hu oldalon.
A szállítás legfeljebb 2 héten belül történik, de rendszerint a termék pár napon belül kiszállításra kerül.
Amennyiben a megrendelt termék a szerződéskötéstől számított 2 héten belül nem kerülne kiszállításra, az eladó a határidő lejártáig írásban értesíti az ügyfelet. Ebben az esetben az ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől, amit részünkre szintén írásban kell közölnie.
Az ügyfél a késedelmes teljesítés következtében kártérítésre nem jogosult.
 

4. Árak

A weboldalon található árak Bruttó árak, tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.
Az ügyfél kiszállítás esetén szállítási költséget köteles fizetni, amelynek mértéke a rendelt mennyiségtől és a szállítás helyétől függően változhat. Az aktuális szállítási költségeket és az árakat megtalálja a www.wallgraphics.hu oldalon.
 

5. Fizetés

A fizetési mód postai utánvét.
Az eladó szerződés szerinti teljesítése nem hajtható végre, ha az ügyfél helytelen adatokat adott meg, ebben az esetben az ügyfél köteles az eladónak, vagy a teljesítéssel megbízott harmadik félnek az ebből adódó többletköltségét megtéríteni.
Az eladó jogosult a fizetés lebonyolításánál harmadik fél szolgáltatásait igénybe venni.
A vevő nemfizetése esetén az eladónak jogában áll követeléseivel behajtó céghez fordulni és a behajtáshoz szükséges összes személyes adatot, az ezzel megbízott harmadik fél számára átadni.
Amennyiben a fizetés lebonyolításába harmadik fél bevonására kerül sor, a fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az összeg átadásra került és a behajtással megbízott harmadik fél korlátlanul rendelkezik felette.
 

6. Szavatosság

Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül, az eladó átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. Az ügyfél köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek. Az eladó a szállítást követően megtéríti az ügyfél ebből adódó költségét.
 

7. Rendelés lemondásának feltételei

A rendelések lemondása e-mailen keresztül történhet. A rendelések lemondása a rendeléstől számított 72 órában indoklás nélkül megtehető. Ezt követően a rendelés visszamondására csak az eladó nem szerződésszerű teljesítése esetén van mód!
 

8. Korlátozott felelősség

Az interneten történő kommunikáció és adatforgalom hibamentes működését és állandó elérhetőségét a technika mai állása szerint nem lehet szavatolni, ezért az eladó nem garantálja az online-kínálatának állandó, megszakítás nélküli működését, elérhetőségét.
 

9. Szerzői jogok védelme, felelősség meghatározása

Amennyiben az ügyfél egy egyedi ajánlat keretében saját grafika alapján dolgoztat, köteles szavatolni az általa rendelkezésre bocsátott szellemi termékek jogtisztaságát. Szerzői jog vagy személyiségi jog sérülése esetén a felelősség az ügyfelet terheli. Az ügyfél köteles mentesíteni az eladót az előbb említett jogsérelmekből származó összes követelés alól, és megtéríteni az ügyben felmerülő összes költségét.
 

10. Technikai eltérések

Prospektusokban, szórólapokon, katalógusokban, hirdetésekben szereplő adatok, meghatározások, írásos és elektronikus ábrázolások pusztán információ jellegűek, ezért a színt, súlyt, elhelyezést és a termék más hasonló paraméterét érintő adatok, nem számottevő mértékben, de eltérhetnek az ezekben megadottaktól.
 

11. Adatvédelem

Az eladónak jogában áll az üzleti kapcsolattal összefüggésben, az ügyfél által megadott adatát, a szerződés végrehajtása céljából, az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően, elektronikusan tárolni és feldolgozni.
 

12. Jogi kiegészítések

Amennyiben az Általános Üzleti Feltételek valamely pontja jogilag hatálytalan vagy hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányos részek helyett az Ptk. ide vonatkozó pontjai érvényesek.